Gezonde Sportomgeving

Ready ’60 is een sportvereniging die wil bijdragen aan het gezond opgroeien van onze jeugd en aan de gezondheid van onze volwassen leden. Daarnaast streven we naar het duurzamer en gezonder worden van onze sportvereniging.

Hiervoor hebben we een aantal speerpunten geformuleerd.

Ready ’60 werkt met Team:Fit aan een gezonder aanbod van drank en voedsel in de kantine.
Team:Fit is een landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij zetten ons in voor een gezonder aanbod in sportkantines.
Daarnaast hanteert Ready ’60 een beleid gericht op verantwoord schenken van alcohol.
Team:Fit werkt samen met het voedingscentrum vanuit een aantal pijlers:

  1. De kantine biedt in elke productgroep minstens een betere keuze aan.
   2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes.
   3. De kantine stimuleert water drinken.
   4. De organisatie heeft een gezonde kantine schriftelijk vastgelegd in het beleid.

 

Ready’ 60 doet mee aan het initiatief een rookvrije generatie. Vanuit de Rookvrije Generatie doen we er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. Vandaar dat tijdens momenten dat er jeugd op ons sportveld is (zaterdag, zondag en trainingsavonden tot na de seniorentraining), de accommodatie rookvrij is, uitgezonderd een rookplek achter de kantine.

 

Duurzaamheid:
We streven naar het minimaliseren van het gebruik van plastic (bv geen plastic bekertjes, roerstaafjes, geen rietjes aanbieden), en daarnaast streven we naar het zo veel mogelijk scheiden van onze afvalstromen. We vragen leden dan ook hun plastic verpakkingen weg te werpen in de speciale prullenbakken hiervoor in de kantine. Dit wordt ook uitgedragen naar ons barpersoneel.
Een volgende stap zou kunnen zijn om wegwerpartikelen uit te bannen.
Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om ons energieverbruik te verduurzamen.