Veilig sportklimaat

Korfbalvereniging Ready ’60 wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: korfbal. Als vereniging staan we voor een positieve en respectvolle benadering van de vereniging, van elkaar, van vrijwilligers, tegenstanders, scheidsrechters, van iedereen. Door middel van begeleiding en opleiding proberen we dit via ons kader mee te geven aan de korfballers.
Ter versterking van het veilige sportklimaat heeft Ready ’60 in 2018 de actie aangezet om e.e.a. te beschrijven in een gedragscode, het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP) en het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) van bestuur, kader en andere begeleiders van onze jeugd. Via deze pagina vinden jullie deze informatie terug.

Hieronder vind je 3 documenten. Een gaat over het aannamebeleid van ons kader, de tweede is de gedragscode zoals die in 2018 door de ledenvergadering is aangenomen, en de derde beschrijft wat een vertrouwenscontactpersoon precies is en hoe je de VCP van Ready ’60 kunt bereiken.

Algemene info VCP
Gedragscode
Aannamebeleid jeugdkader

Wil je meer informatie hebben of contact opnemen bekijk dan de pagina van onze vertrouwens contactpersonen