Missie en Visie

Missie en Visie Kv Ready ’60

Ready ’60 is een korfbalvereniging waar de leden actief of passief genieten van de korfbalsport en de binding met elkaar.

Ready ’60 wil daarom ieder lid zoveel mogelijk in staat stellen plezier te beleven aan de korfbalsport binnen wedstrijd- en breedtekorfbal maar ook aan de verenging als geheel, de nevenactiviteiten en de binding met elkaar.

Ready ’60 wil een bruisende vereniging zijn waar elk lid betrokken is bij de club en haar voortbestaan, waar leden activiteiten met en voor elkaar organiseren en waar iedereen zich gewaardeerd en gezien voelt.

Kernwaarden bij deze visie zijn:

Beleving: Binnen Read ’60 is ruimte voor ieders beleving van de korfbalsport (plezier en prestatie) als ook voor de niet actief korfballende leden. Gezamenlijk genieten van de korfbalsport en de club is wat ons bindt.

Binding: De leden van de club voelen zich verbonden met elkaar. Binding betekent dat we trots zijn op elkaar, op prestaties en op activiteiten die we organiseren, de manier waarop we de club samen vormgeven. Hiervoor zien en waarderen we elkaar. Bij Ready ’60 geloven we dat wanneer leden zich gezien en gewaardeerd voelen, zij in verbinding staan met elkaar en de bereidheid bestaat om iets voor elkaar en de vereniging te willen betekenen.

Bereidheid: Bereidheid leidt tot participatie: de wil en de wens om samen de vereniging tot groei en bloei te brengen. Ready ’60 heeft voldoende actieve vrijwilligers en kader, leden komen zowel iets halen als brengen. Gezamenlijk bouwen we aan een toekomstbestendige vereniging.