Vrijwilligers

Bij Ready ’60 werken veel vrijwilligers samen om de club te laten draaien. Dit is leuk, geeft voldoening en waardering van alle leden van de club.

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn verzekerd via de VNG vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer Achmea gedurende de tijd dat zij vrijwilligersactiviteiten verrichten. Met deze nieuwe regeling komen alle vorige vrijwilligersverzekeringen van de Gemeente Roermond te vervallen.
Alle verenigingen in de gemeente Roermond en alle vrijwilligers die in de gemeente Roermond actief zijn, zijn automatisch verzekerd en hoeven hiervoor geen extra handelingen te verrichten.
De vrijwilligers zijn verzekerd voor: :
• aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• aansprakelijkheid van de organisatie
• bestuurdersaansprakelijkheid
• ongevallen
• persoonlijke eigendommen
• rechtsbijstand
lndien vrijwilligers, mantelzorgers of verenigingen schade hebben geleden, aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij hebben veroorzaakt tijdens vrijwilligersactiviteiten of indien er schade is ontstaan tijdens het uitoefenen van vrijwilligersactiviteiten, dienen zij dit te melden bij de Gemeente Roermond.

Op de website kunt u een schadeformulier en meer informatie over de verzekering downloaden.

Zie: https://www.roermond.nl/4/Roermond/Collectieve -verzekering-voor-vrijwilligers.html

Ready heeft veel verschillende taken en bezigheden waarvoor vrijwilligers nodig zijn, sommige structureel en andere incidenteel. Wil je ook vrijwilliger worden bij Ready? Neem contact op via ons contactformulier.