Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (online)

Beste Ready’60 leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Ready’60 jullie uit tot bijwoning van onze online Algemene Ledenvergadering op:

Zaterdag 28 november 2020 om 19.00 uur. 

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 vindt deze ALV dus digitaal plaats via Microsoft Teams, iedereen kan deelnemen via een link die per email in de loop van de volgende week verstrekt wordt.

In verband met de online vergadering zullen we de vergadering korter houden dan gebruikelijk, d.w.z. een beknoptere terugblik van het vorig seizoen en een korter plan van aanpak voor het huidige seizoen. We streven er naar om max. 60-75 min te vergaderen.

Iedereen die deel wil nemen aan deze vergadering wordt verzocht zich aan te melden bij Nancy Domburg, secretaris@ready60.nl 

Bijlages: