Contributie en reiskosten

Contributie Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijds¬categorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is afhankelijk van je leeftijd. In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan Ready’60 verschuldigd bent. We gaan daarbij uit van je leeftijd die je op 1 januari van het lopende verenigingsjaar hebt. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni in het daarop volgende jaar.

Senioren (vanaf 19 jaar) € 81,00 per kwartaal Incl. shirt Inclusief reiskosten
Junioren (16-18 jaar) € 64,50 per kwartaal Incl. shirt Inclusief reiskosten
Aspiranten (12-15 jaar) € 57,00 per kwartaal Incl. shirt Inclusief reiskosten
Pupillen (8 t/m 11 jaar)* € 54,00 per kwartaal Incl. shirt Inclusief reiskosten
Welpen (6 t/m 7 jaar)* € 28,50 per kwartaal
Kangoeroelid (0 t/m 5 jaar) Gratis, indien geregistreerd
Recreanten en korfbalfit € 33,00 per kwartaal
G-korfbal € 45,00 per kwartaal Incl. shirt Inclusief reiskosten
Steunende leden € 16,50  per kwartaal
Alleen zaalspelers € 40,50  per kwartaal

* Pupillen ontvangen bij de start zolang ze nog geen wedstrijden spelen een korting van € 8,50 per maand. Welpen die gaan wedstrijd spelen betalen een wedstrijdtoeslag van € 8,50 per maand.

De contributie is vooraf per kwartaal verschuldigd. U mag ook per halfjaar/jaar betalen. We adviseren om te betalen via een incassomachtiging voor de contributie. Ook dan schrijven we de contributie per kwartaal af. Dat doen we echter pas aan het eind van de middelste maand van het kwartaal, dus eind augustus, november, februari en mei. Wil je hiertoe overgaan, lever dan een machtiging aan de penningmeester, of neem contact op met onze penningmeester  via penningmeester@ready60.nl

Reiskostenvergoeding Aangewezen chauffeurs naar onze uitwedstrijden ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten van 0,12 per km. Uitbetaling van de reiskosten zal plaatsvinden: Omstreeks eind november; de reiskosten 1e deel veldcompetitie Omstreeks eind april; reiskosten voor het zaalseizoen Omstreeks eind juli ; de reiskosten voor het 2e deel veldcompetitie.

Betalingen Betalingen aan Ready’60 doe je bij Rabobank Roermond op NL15RABO0144120445 ten name van KV Ready’60, Roermond. Voor meer informatie over de contributie, reiskosten of betalingen kun je terecht bij de penningmeester.

Penningmeester:  penningmeester@ready60.nl

Laag inkomen? Ondersteuning gemeente Heeft u een laag inkomen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een bijdrage in de contributie door de gemeente. Raadpleeg voor meer informatie deze brief van de gemeente Roermond