Bestuur

Functieverdeling bestuur per 1 Oktober 2015.

Edwin Dorrestijn – Voorzitter

  • Algemene zaken & overige zaken;
  • Sponsoring.
  • Technisch beleid & Wedstrijdzaken

Wim Cox – Secretaris

  • Interne communicatie;
  • Arbitrage & Toernooien.

Laurens Boonman – Penningmeester

  • Financiën;
  • Ledenadministratie.

Karin Selder – Bestuurslid

  • Ledenwerving & Ledenbehoud.
  • Vrijwilligers.

Willy Ewalts – Bestuurslid

  • Accommodatie;

Naast de personen in het bestuur zijn er coördinatoren die een bepaald hoofdstuk op zich nemen.

Wedstrijdsecretaris: Nancy Domburg
Coördinator Activiteiten; Sandra Ewalts & Hellen Derikx.
Coördinator G-Team; Patty v.d. Bosch.
Coördinator Kleding; Nancy Domburg.
Coördinator Nieuwe leden: Karin Selder
Coördinator Public Relationship: Vacant
Coördinator Recreanten; Ineke vd Stelt
Coördinator Scheidsrechters; Wim Cox.
Coördinator Vrijwilligers; Vacant
Coördinator Website; Desiree Dorrestijn.

Contactgegevens zijn te vinden in ons informatieboekje of te verkrijgen via het contactformulier op de site.